kulturnatten - Medverka

Spela på våra scener, sälj mat eller arrangera eget program

Du kan medverka i Kulturnatten på olika sätt. Du kan ansöka om att få spela på någon av kommunens scener, anmäla eget arrangemang på egen plats, informera om föreningsverksamhet eller sälja mat.

Nu har vi öppnat e-tjänsten för anmälan av eget arrangemang. Sista anmälan är 12 augusti. Sista anmälan för övrig medverkan har passerat (1 juni).


Faktaansvarig:    
Ändrad: 2018-06-05